Генеральне консульство України в Любліні

, Київ 12:58

Тарифи консульського збору

Тарифи

консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій  Посольством України в Республіці Польща, Генеральним консульством України в Гданську, Генеральним консульством України в Кракові та Генеральним консульством України в Любліні

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

(дол.США)

Ставка в націо-нальній валюті (польські злоті)

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

81

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

130

529

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

180

733

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

70

285

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

   

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (увага: з 01.04.2015 р. ця дія не вчиняється, кожній дитині оформляється окремий паспорт громадянина України для виїзду за кордон)

 20 81

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

122

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

20

81

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

20

81

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

150

610

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

230

936

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

122

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

122

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

122

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

122

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

122

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

100

407

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

300

1221

10

Видача довідки про належність до громадянства України

30

122

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

122

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

300

1221

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

300

1221

 

ІІІ. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

65

265

 

дворазової                                                                              

65

265

 

багаторазової

65

265

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

265

 

дворазової

65

265

 

багаторазової

65

265

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

65

265

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

81

2

Видача витребуваного документа

60

244

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

90

366

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

41

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

80

326

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

300

1221

4

Видача довідки про засвідчення документа

40

163

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

40

163

2

Реєстрація шлюбу

100

407

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

140

570

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

120

488

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

150

610

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

50

203

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

150

610

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

300

1221

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

60

244

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

110

448

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

80

326

 

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іншим особам

 

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (203 польських злотих)

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (1628 польських злотих)

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

 

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США (81 польських злотих)

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

70

285

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

50

90

 

 

 

203

366

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

60

90

 

 

244

366

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

80

326

є)

посвідчення заповітів

50

203

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

150

610

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США (407 польських злотих)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

230

936

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

40

163

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

40

163

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

80

326

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

60

 

15

244

 

61

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

50

203

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

50

203

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

50

203

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

50

203

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (102 польських злотих) і не більше 200 дол. США (814 польських злотих)

14

Прийняття на зберігання документа

60 дол. США (244 польських злотих) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

 

 

 

 

 

 

 

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (61 польських злотих) і не більше 200 дол. США (814 польських злотих)

 

16

Вчинення морських протестів

140

570

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

30

122

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

40

163

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

 

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

140

570

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

41

                       

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

80

326

 

IХ. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

230

936

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

100

407

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

30

122


Генеральне консульство України в Кракові (Республіка Польща)
Керівник: Мандюк Олег Семенович
Генеральний Консул України у Кракові
Адреса: Al.Beliny-Prażmowskiego 4, 31-514 Kraków. Переглянути на мапі
Телефон: +48 12 429 60 66, +48 12 429 45 22, (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України +48-515-559-121)
Факс: +48 12 429 29 36
Ел. пошта: gc_plk@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://krakow.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян України

пoнедiлoк: 9:00-12:00
вiвтopoк: 9:00-12:00
сеpеда: 9:00-12:00
четвеp: 13:00-16:00
п'ятниця: 9:00-12:00

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян  України проводиться у екстрених випадках: ДТП, смерть, арешт тощо.

 

 

Керівник установи приймає

кожний другий понеділок місяця: 14:30-16:30

Межі консульського округу:

Малопольське, Свентокшиське, Сілезьке, Опольське і Нижньосілезьке воєводства

Примітки:

Консульська допомога надається також у неприйомний час у разі техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибель громадян України, інших випадків, які загрожують життю чи здоров’ю громадян України.

Гаряча лінія Генерального консульства України в Кракові.

Прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України.

Номер телефону: +48-515-559-121


Генеральне Консульство України в Любліні (Республіка Польща)
Керівник: Павлюк Василь Михайлович
Генеральний консул України в Любліні
Адреса: вул. 3 Мая 14, 20-078 Люблін. Переглянути на мапі
Телефон: +48-(81)-531-88-89
Факс: +48-(81)-531-88-88
Ел. пошта: gc_pll@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://lublin.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Графік прийому громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства з консульських питань:

пoнедiлoк: 14:30-17:30
вiвтopoк: 8:30-12:30
сеpеда: 14:30-17:30
четвеp: 8:30 - 12:30 (день poбoти з вaгiтними, зaявниками з мaлoлiтнiми дiтьми, oсoбaми з обмеженими фізичними можливостями і тяжкохворими)
п'ятниця: 8:30-12:30

Громадяни з малолітніми дітьми (до 14 років), вагітні, інваліди, тяжкохворі, приймаються поза чергою.

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, поранення/загибелі громадян України, техногенні катастрофи, природні катаклізми, теракти, масові заворушення, інші випадки, які загрожують життю чи здоров’ю громадян України.

Особистий прийом громадян Генеральним консулом відбувається у приміщенні консульства за попереднім записом за тел. +48-81-531-88-89.

Консультації з консульсько-правових питань надаються без попереднього запису.

Години роботи консульства: 8:30 - 17:30

Обідня перерва: 12:30 до 13:30

Субота, неділя: вихідні дні

Межі консульського округу:

Люблінське, Підляське і Підкарпатське воєводства

Примітки:

Гаряча лінія Генерального консульства України в Любліні. Прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України.

+48-784-138-555

Сторінка ГКУ в Любліні у мережі Facebook: https://www.facebook.com/gkulublin

Сторінка ГКУ в Любліні у мережі Twitter: https://twitter.com/gkulublin


Консульство України в Гданську (Республіка Польща)
Керівник: Захарчишин Лев Леонідович
Консул-керівник консульства України в Гданську
Адреса: вул.Бернарда Хшановськєго, 60-А 80-278 Гданськ. Переглянути на мапі
Телефон: основний: +48583460690, гаряча лінія: +48607654333 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: +48583460707
Ел. пошта: gc_plg@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://gdansk.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години роботи: 

пoнедiлoк 8:30-12.З0,
- вiвтopoк 8:30-12:З0,
- сеpеда 12:00-16.00,
- четвеp 8:30 - 12:З0,
- п'ятниця 8:30-12:30

Вихідні дні: субота, неділя

Межі консульського округу:

Поморське, Західнопоморське, Куявсько-Поморське і Вармінсько-Мазурське

Примітки:

Консульство працює щоденно. 

Прийом громадян та видача документів відбувається:

пoнедiлoк 8:30-12.З0,
- вiвтopoк 8:30-12:З0,
- сеpеда 12:00-16.00,
- четвеp 8:30 - 12:З0 
- п'ятниця 8:30-12:30

Консульське обслуговування  здійснюєьтся у неприйомний час у випадку ДТП, втрати документів, інших надзвичайних подій за участю громадян України (техногенні катастрофи, природні катаклізми, теракти, масові заворушення, поранення/загибель, інші випадки, які загрожують життю чи здоров’ю).

Вихідні дні: субота, неділя

Гаряча лінія Консульства України в Гданську.

На номер телефону +48607654333 прохання телефонувати виключно у разі загрози життю чи загибелі громадян України.


Консульські питання