• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Polski
Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Опубліковано 02 червня 2014 року о 17:33

Відповідно до порядку, встановленого Міністерством закордонних справ України, закордонні дипломатичні установи України оформлюють паспорти для виїзду за кордон громадянам України, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території відповідного консульського округу (https://mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/pasport/pasport-gromadyanina-ukrayini-dlya-viyizdu-za-kordon ). Генеральне консульство України в Любліні  оформлює закордонні паспорти за попередньою електронною реєстрацією. 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особи чи її спеціальний статус» кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі – паспорт).

Оформлення паспорта громадянам України, які досягли шістнадцятирічного віку, здійснюється на підставі їх особистої заяви.

Оформлення паспорта громадянам України, які не досягли шістнадцятирічного віку, здійснюється на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі – за заявою того з батьків, з яким проживає особа, або інших представників.

У разі втрати паспорта або закінчення строку його дії під час перебування в Україні громадянина, який постійно проживає за кордоном, оформлення та видача йому паспорта для виїзду за кордон здійснюється територіальними підрозділами Державної міграційної служби України.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається дипломатичним представництвом/консульською установою у таких випадках:

- оформлення вперше паспорта (у тому числі у зв’язку із набуттям громадянства України);

- втрата або викрадення паспорта;

- непридатність паспорта для подальшого використання;

- відсутність в паспорті вільних сторінок для віз та інших позначок;

- закінчення строку дії паспорта;

- зміна інформації, внесеної до паспорта;

- виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта.

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до дипломатичного представництва/консульської установи подаються:

1. Громадянином України, який досяг шістнадцятирічного віку:

- заява-анкета, яка формується в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів;

- одна фотокартка розміром 10 х 15 см (70% обличчя на білому фоні, що відповідає наявності відступів від 2 см. від лівого, правого країв та зверху до голови або зачиски на фото, вимоги до фотокарток);

- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України відповідно до ст.5 Закону України «Про громадянство» та його копія;

- документ або відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном;

- квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати (373 зл. та 166 зл.).

У разі оформлення паспорта у зв’язку із втратою або викраденням попереднього паспорта додатково додаються:

- заява про оформлення паспорта у зв’язку з його втратою або викраденням;

- документ (протокол, довідка тощо), виданий компетентними органами іноземної держави (поліція), в якій втрачено або викрадено паспорт, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення.

У разі оформлення паспорта у зв’язку зі зміною інформації, внесеної до попереднього паспорта додатково додаються:

- паспорт, що підлягає обміну;

- документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про переміну імені, свідоцтво про розірвання шлюбу тощо).

Наприклад, у разі зміни прізвища особи, що тимчасово проживає за кордоном, обов’язково подається внутрішній паспорт вже зі зміненим прізвищем.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України) разом із перекладом українською мовою нотаріально засвідченим.

2. Громадянином України, який не досяг шістнадцятирічного віку та оформлює вперше паспорт:

- заява-анкета, яка формується в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів від імені дитини батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, а якщо батьки не перебувають у шлюбі – того з батьків, з яким проживає особа, або іншими представниками;

- нотаріально-засвідчена заява другого з батьків про згоду на оформлення паспорта дитині;

- одна фотокартка розміром 10 х 15 см (70% обличчя на білому фоні, що відповідає наявності відступів від 2 см. від лівого, правого країв та зверху до голови або зачиски на фото, вимоги до фотокарток);

- свідоцтво про народження (у випадку, якщо дитина народжена на території Республіки Польща, видане польським органом свідоцтво про народження подаєтья у розширеній формі "akt zupełny" та з офіційним перекладом на українську мову присяжного перекладача) та його копія;

- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (у разі народження дитини за кордоном - довідка про реєстрацію особи громадянином України (більше інформації тут) та його копія;

- документ або відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном  та його копія (у випадку, якщо дитина новонароджена - подаються документи батьків);

- квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати.

У разі проживання дитини з одним із батьків, необхідно подати також оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

- свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

- документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України) разом із перекладом українською мовою нотаріально засвідченим.

3. Громадянином України, який не досяг шістнадцятирічного віку та оформлює паспорт:

- заява-анкета, яка формується в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів від імені дитини батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, а якщо батьки не перебувають у шлюбі – того з батьків, з яким проживає особа, або іншими представниками;

- нотаріально-засвідчена заява другого з батьків про згоду на оформлення паспорта дитині (засвідчення заяви у нотаріальному порядку може бути здійснено консульською посадовою особою безпосередньо під час звернення батьків до Генконсульства з клопотанням про оформлення паспорта; у випадку нотаріального засвідчення польським нотаріусом додатково подається офіційний переклад на українську мову присяжного перекладача);

- одна фотокартка розміром 10 х 15 см (70% обличчя на білому фоні, що відповідає наявності відступів від 2 см. від лівого, правого країв та зверху до голови або зачиски на фото, вимоги до фотокарток);

- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України та копія;

- документ або відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном та копія;

- квитанція про сплату консульського збору (166 зл. за обробку даних).

У разі проживання дитини з одним із батьків, необхідно подати також оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

- свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України) разом із перекладом українською мовою нотаріально засвідченим.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон без урахування строків доставки видається Генеральним консульством у строк до трьох місяців з моменту оформлення заяви-анкети.

Пунктом 71 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення, затвердженого постановою КМУ від 07.05.2014 р. № 152 встановлено, що паспорти для виїзду за кордон можуть бути надіслані до закордонної дипломатичної установи України міжнародним експрес-відправленням за письмовою заявою за власний рахунок громадянина, на ім’я якого оформлено паспорт, або його законного представника. На сьогодні вказану пересилку паспортів вже активно забезпечують офіційні представництва в Україні міжнародного поштового оператора ,,DHL Express”. У такому випадку, при подачі до Генконсульства пакету документів про оформлення паспорта чи в інший час, заявник подає заяву (зразок) та підтвердження про оплату доставки виготовленого паспорта до Генконсульства або номер рахунку у відповідній компанії, відкритий на ім’я заявника.

Попередній паспорт після отримання нового здається для знищення консульській установі, якщо в ньому немає діючих довгострокових віз.

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  справляється консульський збір відповідно до Тарифів консульського збору.

За оформлення паспорта особі, яка не досягла 16 років, консульський збір не справляється (справляється тільки за автоматизований розгляд заяви).

Термін дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Паспорт оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на 4 роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, – на 10 років.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux