Портал в режимі тестування та наповнення
Тарифи консульського збору
Опубліковано 16 жовтня 2012 року о 00:00

Тарифи

консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій  Посольством України в Республіці Польща, Генеральним консульством України в Гданську, Генеральним консульством України в Кракові та Генеральним консульством України в Любліні

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

(дол.США)

Ставка в націо-нальній валюті (польські злоті)

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, крім осіб до 16 років

90

338

2

Автоматизована обробка даних при оформленні аспорту громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

150

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 30

113

4

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

113

5

Прийняття на консульський облік

20

75

       

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

301

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

564

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

113

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

113

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

113

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

113

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

113

8

Оформлення належності до громадянства України

80

301

9

Оформлення вихіду з громадянства України

300

1128

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

113

11

Видача довідки про належність/неналежність до громадянства України

20

75

12

Оформлення документів для залишення на постійне місце проживання за кордоном

200

752

13

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

1504

 

ІІІ. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

65

265

 

дворазової                                                                              

65

265

 

багаторазової

65

265

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

265

 

дворазової

65

265

 

багаторазової

65

265

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

65

265

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом та його видача

50

188

2

Витребування документа та його видача

20

75

3

Витребуваня інформаці від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо обнієї особи)

30

113

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 50 188

2

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

100

376

       

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Державна реєстрація шлюбу

100

376

       

2

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

564

б)

на підставі рішення суду

160

602

       

в)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

113

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

376

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

752

5

 

Прийом заяви про внесення змін доактових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

113

6

ВПовторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

188

8

 

Повторна видача свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

50

188

 

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

іншим особам

 

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (188 польських злотих) 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США ( польських злотих)

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

 

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США (75 польських злотих)

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

188

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

30

60

 

 

 

113

226

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

30

60

 

 

113

226

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

113

1.8

посвідчення заповітів

30

113

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

150

610

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США (407 польських злотих)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

230

936

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

40

163

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

40

163

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

80

326

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

60

 

15

244

 

61

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

50

203

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

50

203

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

50

203

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

50

203

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (102 польських злотих) і не більше 200 дол. США (814 польських злотих)

14

Прийняття на зберігання документа

60 дол. США (244 польських злотих) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

 

 

 

 

 

 

 

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (61 польських злотих) і не більше 200 дол. США (814 польських злотих)

 

16

Вчинення морських протестів

140

570

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

30

122

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

40

163

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

 

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

140

570

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

41

                       

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

80

326

 

IХ. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

230

936

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

100

407

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

30

122

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux