• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Polski
Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Польщею
Опубліковано 04 лютого 2015 року о 21:20

Як здійснювати бізнес в Республіці Польща

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ / ДОКУМЕНТИ

Іноземці, які не є громадянами Європейського Союзу, можуть вести підприємницьку діяльність в Польщі на таких самих принципах, як і громадяни Польщі, якщо вони мають:

1.дозвіл на поселення,

2.дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейських спільнот,

3.дозвіл на перебування на окреслений період, виданий:

- з метою поєднання з родиною,

- іноземцеві, який в іншій країні ЄС отримав дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейських спільнот, а також його дружині (чоловікові),

4.згоду на допустиме перебування,

5.статус біженця,

6.додаткову охорону

7.користуються в Польщі тимчасовою охороною

8.дійсну Карту поляка

Іноземці, які не мають одного з вищевказаних документів, мають право вести підприємницьку діяльність тільки у формі спілки: командитної, командитно-акціонерної, з обмеженою відповідальністю та акціонерної. Також вони мають право входити в такі спілки та мати частину їх акцій.

Іноземці, які можуть вести підприємницьку діяльність на території Польщі на таких самих принципах, як і громадяни Польщі, повинні зареєструвати свою підприємницьку діяльність. Реєстрація проходить у ґміні, відповідній до місця проживання іноземця.

Оплата за внесення до обліку підприємницької діяльності складає 100 злотих. За зміну запису треба заплатити 50 злотих. 

Комплект документів про внесення до обліку підприємницької діяльності повинен включати:

1.дані іноземця (ім’я та прізвище, а також номер PESEL, якщо іноземець має його),

2.місце проживання і місце ведення підприємницької діяльності, якщо воно інше, ніж місце проживання,

3.зазначення роду виконуваної підприємницької діяльності відповідно до Польської класифікації підприємницької діяльності (PKD). (Розпорядження Ради Міністрів від  20.01.2004 р. щодо Польської класифікації діяльності),

4.дату початку підприємницької діяльності.

Свідоцтво про внесення до обліку підприємницької діяльності повинно бути надане заявникові не пізніше, ніж протягом 14 днів від дня віддання комплекту документів. У разі відмови заявник може написати апеляцію до воєводи, а потім – скаргу до Воєводського адміністративного суду.

Іноземець, який розпочинає підприємницьку діяльність, повинен отримати номери REGON та NIP.

NIP, тобто номер податкової ідентифікації, надається кожному з платників податків. Його видає начальник відповідної податкової установи. Іноземці, які не мають, номеру NIP, повинні написати заяву про його надання. Якщо іноземець вже має номер NIP, він мусить написати заяву тільки про його актуалізацію у зв’язку з початком ведення підприємницької діяльності.

Номер REGON – це ідентифікаційний номер, який видається суб’єктам, що ведуть підприємницьку діяльність. Номер REGON видається через статистичні потреби. Заяву про надання номерів REGON i NIP або актуалізацію номера NIP іноземець віддає до ґміни разом із заявою про внесення до обліку підприємницької діяльності. Видача номерів REGON i NIP є безкоштовною.

Особа, яка починає вести підприємницьку діяльність, мусить звернутися до Закладу соціального страхування (ZUS) з метою реєстрації фірми як платника внесків соціального страхування. Особи, які ведуть підприємницьку діяльність, повинні платити внески соціального страхування.

Перед початком ведення підприємницької діяльності іноземець повинен повідомити про це відповідний податковий орган. Підприємець повинен розраховуватися з ним та платити податки відповідно до отриманого прибутку.

Ведення підприємницької діяльності без потрібних процедур, внесення до обліку підприємницької діяльності, внесення до реєстру підприємницької діяльності або без потрібних дозволів знаходиться поза межами права і притягує позбавлення волі або накладення штрафу. У випадку іноземця це загрожує депортацією з Польщі.

Іноземці, які не мають права вести підприємницьку діяльність на таких самих принципах, як і громадяни Польщі, можуть вести підприємницьку діяльність у формі командитного товариства, командитно-акціонерної спілки, спілки з обмеженою відповідальністю чи акціонерної спілки. Іноземці можуть мати частку у спілці або засідати в правлінні або в наглядовій раді спілки.

Іноземець, який хоче заснувати спілку або мати в ній частку, мусить мати дозвіл на перебування на території Польщі, зазвичай це буде дозвіл на обмежений період.  Головним принципом також є те, що ці іноземці повинні мати дозвіл на працевлаштування. Воєвода видає рішення про надання дозволу на працевлаштування усім іноземцям без огляду на те, якою є ситуація на ринку праці, якщо іноземець знаходиться у складі правління юридичної особи, з умовою, що в спілці працює щонайменше 50 осіб, а діяльність фірми спричиняє приплив інвестицій, обмін технологіями, введення корисних інвестицій або створення нових місць праці

Спілки повинні бути зареєстровані в Державному судовому реєстрі.

Ведення певних видів підприємницької діяльності вимагає отримання дозволу або концесії. Причини введення обмежень пояснюються державним інтересом, загрозою для здоров’я чи публічного порядку, а також через потребу контролю певних сфер підприємницької діяльності. Концесію отримають у зв’язку зі сферами діяльності, які становлять державний інтерес. Дозвіл видається тоді, коли суб’єкт, що веде підприємницьку діяльність, відповідає всім правовим умовам.

Отримання концесії вимагає ведення підприємницької діяльності у сфері:

1. пошуку та розробки родовищ корисних копалин, видобуток корисних копалин, відкритого переховування копалин та зберігання відходів у гірничих породах,  в тому числі – у підземних шахтах,

2.виробництва та обігу вибухових матеріалів, зброї та амуніції, а також оснащення воєнного чи поліційного призначення,

3.виробництва, переробки, зберігання, пересилки, дистрибуції та обороту енергоносіїв,

4.охорони людей та майна,

5.розповсюдження радіо- та телепрограм,

6.аероперевезень.

Господарська діяльність в РП, здійснення якої вимагає виконання спеціальних умов, підпадає під поняття регульованої діяльності.

Регульованою господарською діяльністю в Польщі є нижчезазначена діяльність, що здійснюється на підставі відповідних законів РП:

 1. Зберігання кадрових та зарплатних документів працедавця (Закон  від 14.07.1983 р. «Про національний архів та архіви»);
 2. Діяльність ясел (Закон  від 04.02.2011 р. «Про опікування дітьми до 3 років»);
 3. Післядипломна освіта медсестер та акушерок та ведення індивідувальної, спеціальної та групової практики медсестер та акушерок (Закон  від 05.07.1996 р. «Про професії медсестер і акушерок);
 4. Післядипломна освіта лікарів та стоматологів (Закон  від 05.07.2011 р. «Про професії лікаря і стоматолога»);
 5. Ведення станції контролю транспортних засобів (Закон  від 20.06.1997 р. «Про дорожній рух»). Prawo o ruchu drogowym;
 6. Організація туристичних заходів та посередництво за дорученням клієнтів в укладенні договорів на надання туристичних послуг (Закон  від 29.08.1997 р. «Про туристичні послуги»). (Ustawa o usługach turystycznych);
 7. Збирання комунальних відходів (Закон  від 13.09.1996 р. «Про утримання чистоти і порядку в гмінах»);
 8. Виробництво сільськогосподарського біогазу та виробництво електроенергії із сільськогосподарського біогазу (Закон  від 10.04.1997 р. «Енергетичний закон»). (Prawo energetyczne);
 9. Виробництво, очищення, денатурація та зневоднення етилового спирту (Закон  від 02.03.2001 р. «Про виробництво етилового алкоголю та тютюнових виробів»). (Ustawa o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych);
 10.  Надання детективних послуг (Закон  від 06.07.2001 р. «Про детективні послуги»). (Ustawa o usługach detektywistycznych);
 11. Обмін валюти (Закон  від 27.07.2002 р. «Про валютне право»). (Prawo dewizowe);
 12. Підготовка і прийняття іспитів для отримання ліцензій і посвідчень машиністів залізниць (Закон  від 28.03.2003 р. «Про залізничний транспорт»);
 13. Центри підготовки водіїв (Закон  від 05.01.2011 р. «Про водіїв транспортних засобів»). (Ustawa o kierujących pojazdami);
 14. Діяльність психологічних кабінетів, що здійснюють психологічні дослідження в галузі психології транспорту та діяльність центрів підвищення техніки управління транспортними засобами (Закон  від 05.01.2011 р. «Про водіїв транспортних засобів»). (Ustawa o kierujących pojazdami);
 15. Виробництво та оборот засобами захисту рослин (Закон  від 18.12.2003 р. «Про охорону рослин»). (Ustawa o ochronie roślin);
 16. Ведення лікувальних закладів для тварин (Закон  від 18.12.2003 р. «Про лікувальні заклади для тварин»). (Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt);
 17. Виробництво або розлив винної продукції (Закон  від 12.05.2011 р. «Про виробництво і розлив винної продукції, оборот цієї продукції та організацію ринку вина»). (Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina);
 18. Агентства з працевлаштування, консультації з кадрових і професійних питань та тимчасової роботи (Закон  від 20.04.2004 р. «Про розвиток працевлаштування та інститутів ринку праці»). (Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
 19. Телекомунікаційна діяльність (Закон  від 16.07.2004 р. «Про телекомунікаційне право»). (Ustawa Prawo telekomunikacyjne);
 20. Виробництво та складування біокомпонентів (Закон  від 25.08.2006 р. «Про біокомпоненти та рідке біопаливо»). (Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych);
 21. Виробництво або розлив спиртних напоїв (Закон  від 18.10.2006 р. «Про виробництво спиртних напоїв та реєстрацію і охорону географічних назв спиртних напоїв»). (Ustawa o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych);
 22. Платіжні послуги (Закон  від 19.08.2011 р. «Про платіжні послуги»). (Ustawa o usługach płatniczych);
 23. Діяльність лікарів, стоматологів, медсестер і акушерок (Закон  від 15.04.2011 р. «Про лікарську діяльність»). (Ustawa o działalności leczniczej);
 24. Діяльність курсів підвищення кваліфікації при перевезенні небезпечних товарів (Закон  від 19.08.2011 р. «Про перевезення небезпечних товарів»). (Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych);
 25. Виробництво реєстраційних номерів (Закон  від 20.06.1997 р. «Про дорожній рух»). (Prawo o ruchu drogowym);
 26. Поштова діяльність (Закон  від 23.11.2012 р. «Про поштове право»). (Prawo pocztowe).

 

Стаття 75 Закону РП від 2 липня 2004 року  «Про свободу підприємницької діяльності» передбачає, що для здійснення певних видів діяльності необхідно отримати дозвіл. Стаття не окреслює вид дозволу, тобто дозвіл, ліцензію чи згоду, але містить перелік законів, які регулюють такі види діяльності і які містять положення, що регулюють вид дозволу і порядок та умови його отримання.

Дозвіл відрізняється від концесії. Головна різниця полягає в тому, що:

1)Дозвіл не розповсюджується на види діяльності, для яких передбачено концесії;

2)Дозвіл не видається внаслідок перевірки можливості здійснення господарської діяльності даним підприємцем, який відповідає передбаченим законом умовам здійснення такої діяльності;

3)Отримання дозволів на здійснення господарської діяльності впроваджується, якщо здійснення такої діяльності не може бути вільним і вимагає перевірки, чи підприємець відповідає вимогам здійснення такої діяльності;

4)Згадані умови стосуються охорони людського життя і здоровя, безпеки і громадського порядку, державної таємниці, міжнародних зобов’язань тощо, та стосуються специфіки господарської діяльності, передбаченої дозволом;

5)Обов’язок отримання дозволу на конкретні види діяльності передбачені окремим законом відповідно до господарської специфіки такої діяльності;

6)    Видача дозволу здійснюється на підставі положень Адміністративно-процесуального кодексу, Kodeks postępowania administracyjnego;

7)Незалежно від назви, дозволи є адміністративними рішеннями і їх дотримання або оскарження здійснюється згідно  з положеннями Адміністративно-процесуального кодексу;

8)Дозволи мають характер пов’язаного рішення;

9)Видача дозволу на здійснення певних видів господарської діяльності пов’язане з вираженням згоди на утворення з юридичної точки зору організації (структурної одиниці), через яку можна здійснювати діяльність, передбачену дозволом (наприклад банк, страхова організація).

Отримання дозволу на господарську діяльність може бути передбачене тільки законом. Такими законами згідно з ч.1 ст. 75 Закону РП від 2 липня 2004 року  «Про свободу підприємницької діяльності» є:

 1. Закон від 26.10.1982 р. «Про виховання тверезості та боротьбу з алкоголізмом (оптовий оборот алкогольними напоями, що містять більше 4,5% алкоголю), Ustawa o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 2. Закон від 19.11.2009 р. «Про азартні ігри» (деякі види азартних ігор), Ustawa o grach hazardowych;
 3. Закон від 20.10.1994 р. «Про спеціальні економічні зони» (здійснення діяльності на території зони для отримання податкових пільг), Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych;
 4. Закон від 13.09.1996 р. «Про утримання чистоти і порядку в гмінах» (очищення резервуарів з відходами та перевезення рідких відходів, захист від бездомних тварин, ведення притулків для бездомних тварин, місць поховання та спалювання трупів тварин або їх частин), Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 5. Закон від 29.07.2005 р. «Про боротьбу з наркоманією» (оборот наркотичними речовинами), Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii;
 6. Закон від 29.07.2005 р. «Про оборот фінансовими інструментами» (організація біржі, організація позабіржового ринку, маклерська діяльність та ведення рахунків цінних паперів), Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi;
 7. Закон від 29.07.2005 р. «Про публічну оферту та умови впровадження фінансових інструментів до організованого обороту та в публічних товариствах» (переведення акцій в документарну форму), Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 8. Закон від 28.08.1997 р. «Про організацію та функціонування пенсійних фондів» (створення пенсійного фонду), Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszu emerytalnych;
 9. Закон від 29.08.1997 р. «Закон про банкове право» (утворення банку), Ustawa Prawo bankowe;
 10. Закон від 05.11.2009 р. «Про кооперативні ощадно-кредитні каси» (створення кооперативних ощадно-кредитних кас), Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
 11. Закон від 26.10.2000 р. «Про товарні біржі» (створення товарної біржі), Ustawa o giełdach towarowych;
 12. Закон від 27.04.2001 «Про відходи» (переробка відходів), Ustawa o odpadach;
 13. Закон від 11.05.2001 р. «Про міри» (встановлення, ремонт та обслуговування засобів вимірювання), Ustawa Prawo o miarach;
 14. Закон від 07.06.2001 р. «Про колективне постачання води і колективні каналізації» (постачання води та каналізація), Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 15. Закон від 22.06.2001 р. «Про генетично-модифіковані організми» (оборот продуктів з ГМО), Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
 16. Закон від 06.09.2001 р. «Про фармацевтичне право» (виробництво лікарських засобів, імпорт ліків, оптові склади лікарських засобів, зокрема митно-консигнаційні, аптеки та аптечні пункти), Ustawa Prawo farmaceutyczne;
 17. Закон від 06.09.2001 р. «Про дорожній транспорт» (здійснення регулярних та спеціальних перевезень осіб та багажу, міжнародні перевезення, каботажні перевезення тощо), Ustawa o transporcie drogowym;
 18. Закон від 19.02.2004 р. «Про риболовство» (морське риболовство), Ustawa o rybołówstwie;
 19. Закон від 03.07.2002 р. «Повітряне право» (діяльність аеропортів), Ustawa Prawo lotnicze;
 20. Закон від 22.05.2003 р. «Про страхову діяльність» (здійснення страхової діяльності), Ustawa o działalności ubezpieczeniowej;
 21. Закон від 22.05.2003 р. «Про страхове посередництво» (діяльність страхових брокерів, Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym;
 22. )Закон від 06.12.2008 р. «Про акцизний податок» (створення податкового складу), Ustawa o podatku akcyzowym;
 23. Закон від 27.05.2004 р. «Про інвестиційні фонди» (створення інвестиційного фонду), Ustawa o funduszach inwestycyjnych;
 24. Закон від 21.01.2005 р. «Про досліди на тваринах» (здійснення дослідів на тваринах), Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach;
 25. Закон від 19.08.2011 р. «Про платіжні послуги» (надання послуг платіжних систем), Ustawa o usługach płatniczych;
 26. Закон від 29.11.2000 р. «Про атомне право» (діяльність, пов’язана з ризиком ураження від дії іонізуючого випромінювання), Ustawa Prawo atomowe;
 27. Закон від 29.07.2005 р. «Про систему цифрових тахографів» (обслуговування цифрових тахографів), Ustawa o systemie tachografów cyfrowych;
 28. Закон від 06.09.2001 р. «Про дорожній транспорт» (міжнародні та внутрішні транспортні перевезення речей і людей, послуги таксі), Ustawa o transporcie drogowym;
 29. Закон від 28.03.2003 р. «Про залізничний транспорт» (залізничні перевезення людей та речей), Ustawa o transporcie kolejowym;
 30. Закон від 24.08.2001 р. «Про остаточність розрахунку в платіжних системах і системах розрахунку цінних паперів та принципах розрахунку за цими системами (ведення платіжних систем і систем розрахунку цінних паперів), Ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami;

 

З питань сертифікації систем управління, виробів та продукції різного призначення необхідно звертатись до Польського центру випробувань і сертифікації, який є державним органом сертифікації, акредитованим Польським центром акредитації, і уповноваженим у сфері різних директив ЄС. 

Польський центр випробувань і сертифікації є членом міжнародних організацій, що діють у сфері сертифікації та випробувань: EOQ (Європейська організація з якості), IQNet (Міжнародна мережа якості), IECEE (Всесвітня система оцінки відповідності і сертифікації для електричного обладнання і компонентів), CCA  (CENELEC Сертифікаційна Угода).

Основні види діяльності центру:

 • сертифікація систем управління (сертифікати PCBC і IQNet);
 • дослідження хімічної продукції, будівельних матеріалів, електричних, медичних, телекомунікаційних виробів, продукції машинобудування тощо;
 • сертифікація та оцінка відповідності електротехнічної та радіоелектронної продукції;
 • сертифікація та оцінка відповідності медичних виробів;
 • сертифікація та оцінка відповідності будівельних матеріалів;
 • сертифікація органічних продуктів;
 • організація навчань;
 • сертифікація персоналу (сертифікати PCBC і EOQ).

Контактні дані Центру:

АТ «Польський центр випробувань і сертифікації»

Адреса: 02-699, м.Варшава, вул. Клобуцька 23А.

Тел. +48 (22) 46 45 200

Факс: +48 (22) 46 45 251

e-mail: pcbc(@)pcbc.gov.pl

Інтернет-сторінка: www.pcbc.gov.pl

 

«Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.»

ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa

Tel. +48 (22) 46 45 200

Faks +48 (22) 46 45 251

e-mail: pcbc(@)pcbc.gov.pl

Виставки і ярмарки

Комерційні пропозиції польських підприємств

Польська компанія ASTOR, яка спеціалізується на виробництві меблів для ванних кімнат, зацікавлена у встановленні торгових зв’язків з підприємствами-виробниками і оптовими продавцями матеріалів і комплектуючих для меблевої галузі. Розглядається можливість закупівлі плити ДСП (16 мм, колір білий, двохстороннє ламінування) та плити МДФ (16 мм, колір білий, не ламінована/одностороннє ламінування/двостороннє ламінування).

Контактна інформація:

ASTOR Marek Plewa

Fabryka mebli łazienkowych

www.astor.info.pl

 ul. Leśna 2

89-200 Kowalewo Wlkp. 

tel.: (+48) 52 391 11 11

fax: (+48) 52 391 11 12  

e-mail: [email protected]

 

*  *  *  *

Польська фірма зацікавлена у налагодженні співпраці з народними митцями, які займаються виробництвом традиційних національних художніх виробів народного мистецтва.

Контактна інформація:

Sylwia Bajerska

E-mail:s[email protected]

* * * *

Польська фірма зацікавлена у налагодженні співпраці з українськими партнерами, які займаються виготовленням/продажем латуні марок CW614N CW617N в стержнях по 3000 мм. У разі виникнення додаткових запитань або пропозицій просимо звертатися:

Контактна інформація:

 P.P. BEZPOL

 Przemyslaw Hoff

 ul. Partyzanów

 42 – 300 Myszków,

 Tel.   +48 34 313 07 81

 Mobil:  +48 668 402 699

 E-mail: [email protected]

 Skype: p.hoff.bezpol

 www.bezpol.pl

* * * * 

Пропозиції інвестиційні

Компанія «К-4Mostostal» шукає інвестора для співробітництва з можливістю подальшого придбання інтермодального терміналу  перевантаження на виробничому цеху сталевих конструкцій - "MOSTOSTAL"

Усіх зацікавлених у вищезазначеній інвестиції просимо звертатися:

Контакти:

Віта Гожелак

+48 46 874 1085

[email protected]

www.k-4.com.pl

Директор

Ян Крихняк

+48 663 742844

Загальна характеристика

Термінал розташований у місті Хелм (Люблінське воєводство), на території 44.670 м2 з безпосереднім доступом до залізниці («широка» - російська і «нормальна» європейська).

З північної сторони примикає залізнична лінія Люблін-Хелм-Дорохуськ-Київ маршрут Е373 - Варшава - Київ. На території є також залізниця S-11 (широка) 1520 мм, довжиною 985 м і  шлях S47N (нормальний) шириною 1435 мм, довжиною 965 метрів.

Частина залізниці 450 м знаходиться на території фірми «Цемекс» (виробник цементу) і 450м широких і нормальних шляхів на території «Мостосталь». Прокладання шляхів було першою частиною інвестицій, зроблених в 2007 році власником «Мостосталь» С.Крихняком, друга частина передбачала будівництво з південної сторони контейнерного терміналу для перевантаження цистерн, для цих цілей встановлені три пересувні крани по 8т ZB 120 уздовж широких і нормальних шляхів.

На території знаходиться виробничий цех сталевих конструкцій "Mostostal". Цех оснащений необхідним обладнанням для виробництва великих сталевих конструкцій, є фарбувальна камера, камера очищення.

* * * *

Польське підприємство «Spółdzielnia Socjalna Usługowa i Artystyczno Produkcyjna   RES-PENTUM», займається виробництвом і реалізацією товарів з лози. Фірма зацікавлена у налагодженні співпрбітництва з постачальниками лози сирої та очищеної (розміром від 80 до 220 см та кількістю 30-40 тон) у західній частині України.

Контакт:Racławówka270, 

36-047Niechobrz

Контактна особа – Мацєй Тенчар (Польською:Maciej Tęczar),

тел  +48692043259,  +48602854765,

e-mail: [email protected]

* * * *

Польське представництво голландської фірми «Fetim BV»,яка працює у  галузі будівництва та оздоблення, зацікавлене у налагодженні співробітництва з українськими виробниками дерев'яних полиць (дерев'яні стійки) і виробниками металевих брекетів (металеві кронштейни, полиці, опори).

Контакт:

ul.Kusocińskiego 4/21

80-288 Gdańsk

* * * * 

Польська фірма «PZL-Swidnik»зацікавлена у налагодженні співробітництва з українськими партнерами у галузі механічної обробки деталей, призначених для авіаційної промисловості, які:

- Займаються обробкоюалюмінію, сталі і титану (на звичайних верстатах і цифровим програмним обладнанням),

- мають систему якості ISO 9001 та AS 9100 (ця умова не є обов’язковою),

- мають досвід у виробництві деталей для аерокосмічної промисловості.

Крім того, фірма зацікавлена у налагодженні співпраці з компаніями, які виконують вимірювальні прилади (монтажну техніку, зварювальну) для авіаційних компонентів.

Компанія «PZL-Swidnik» є єдиним польським виробником вертольотіві має 60 років досвіду у сфері виробництва вертольотів. За цей період компанія виробила і продала 7500 вертольотів різних моделей, типів і варіантів застосування. «PZL-Swidnik» є водночас найбільшим виробником авіаційної промисловості в Польщі та одним з найбільших роботодавців у південно-сходій яастині країни. Крім виробництва вертольотів «PZL-Swidnik» також є провідним виробником повітряних конструкцій для багатьох аерокосмічних компаній по всьому світу.

Контакт:

«PZL-Swidnik» S.A.

Aleja Lotników Polskich 1

21-045 Świdnik, Polska

t.:   +48 81 722 50 00,   +48 81 446 80 00

f.: +48 81 722 60 07

www.pzl.swidnik.pl 

* * * *

Польська фірма «MIXTUM S.C»зацікавлена у налагодженні співпраці із торговельними партнерами в Україну. «MIXTUM S.C» є генеральним дистриб'ютором французької компанії «Sodel», яка займається виробництвом миючих засобів різного призначення, зокрема: миючі засоби для прибирання закладів харчування, різних приміщень, для автомобільної промисловості та автомийки.

Контакт:

Mixtum S.C

ОлександрСюда – директор з питань експорту

[email protected]

www.mixtum.pl

www.exeol.fr

 

* * * * 

Польська група фірм «BWP ENTERPRISE Ltd»  зацікавлена у налагодженні співробітництва з українським партнером у галузі будівельної, суднобудівельної та авіаційної промисловості. Співпраця полягає у організації та реалізації спільних інвестиційних проектів і промуванні товарів на українському і польському ринках.

Контакт:

Вацлав Плонка – виконавчий  директор

Тел.:   +48 17 852 53 93

Факс: +48 17 857 28 61

Вул. Шопена 38

35-055 Жешів

* * * *

Польська фірма «Enermopol S.A.»зацікавлена у налагодженні співпраці з українським партнером з метою купівлі гуртових партій паливних гранул (пелет) та  паливних брикетів з деревини та/чи відходів сільськогосподарського виробництва.  Потреби  -  12-15  тис. тон в місяць. Можливе підписання довготермінових  (до  2015  р.)  угод  з  частковою  передплатою. Ціни польського ринку.

Пропозиції з зазначенням обсягів, ціни, умов поставок, енергетичної вартості

продукції,   місця  походження  товару  прохання  надсилати  на  email:

[email protected]

Контакт:

Michal Jankowski

manager d.s.importu

Enermopol S.A. 

Комерційні пропозиції українських фірм

 Анкети експортоорієнтованих підприємств України

 Експортні пропозиції підприємств Черкаської області

Комерційні пропозиції підприємств Черкаської області (Україна)

ТОВ «Агрофірма «Золотий колос», м. Умань, Україна, пропонує меблевий щит зрощений та цільноламельний (дуб, ясен) розмірами 20-40*600-1000*3000 мм.

Партія 28 м3 в місяць.

Ціни договірні.

Умови постачання FCA Умань.

Плануємо здійснювати експорт до країн Європи, Ізраїль, СНД.

Пропозиція дійсна до кінця 2014 року.

Наші контакти: 20300, Черкаська  обл., м. Умань, вул. Залізняка, 8

Керівник: Востриков Юрій Олексійович 

тел. +380 (67) 253-96-12; +380 (4744) 3-00-03 

факс: +380 (4744) 3-32-43

E-mail [email protected] 

 

ТОВ «Ватфарм», м. Черкаси, Україна, займається виробництвом товарів медичного та гігієнічного призначення (вата, бинти, марля, тампони) та шукає торгових посередників та дистриб’юторів для продажу та просування продукції компанії на міжнародних ринках.

Планується здійснення експорту до Болгарії, Чеської Республіки, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, Вірменії, Боснії та Герцеговини, Хорватії, Єгипту, Македонії, Молдовії, Чорногорії, Сербії.

Наші контакти: 18018, Україна, м. Черкаси, пр-т Хіміків, 66.

Тел. +380 (472) 64-10-77

E-mail:   [email protected]       

www.vatfarm.com.ua

Керівник: Цибанов Іван Андрійович

Відповідальна особа: Сальникова Олександра Валеріївна, заступник директора з маркетингу. Тел. +380 (68) 900-17-24,  e-mail: [email protected]

 

Звірогосподарство Черкаської облспоживспілки, с. Мошни, Черкаська обл., Україна, пропонує шкірки норки від виробника, в асортименті 30-40 тисяч штук:

·       Темно-коричнева стандарт

·       Сіро-голуба

·       «Браун»

·       «Перл»

Цінова лінійка помітно нижче аукціонних цін.

Планується здійснювати експорт до Росії, Казахстану, Італії та Китаю. Пропозиція дійсна до кінця 2014 року.

Контактна інформація: урочище Мошногір’я, с. Мошни, Черкаська обл. 19615

Тел. +380 (472) 30-29-86,  30-20-88

Факс: +380 (472) 30-22-00

E-mail:  [email protected]

Керівник та відповідальна особа: Ляшевський Іван Васильович 

E-mail   [email protected]  Тел./факс: +380 (472) 30-20-88

 

Приватне підприємство «Гермес-Гарант», м. Черкаси, Україна, пропонує фурнітуру, кузови-фургони, піддони, палети, фанеру та МДФ.

Планується здійснення експорту до країн ЄС та близького сходу.

Контактна інформація: 18030, м. Черкаси, вул. Зелінського, 5

Тел/факс: +380 (472) 73-03-36 

E-mail: [email protected]

Керівник: Кузьмич Анатолій Володимирович

Відповідальна особа: Гошуляк Ігор Володимирович, заступник директора 

Тел.: +380 (67) 236-31-35,  E-mail: [email protected]

 

ТОВ «Цетус», м. Черкаси, Україна, пропонує для реалізації іноземним інвесторам інвестиційні проекти по будівництву сонячної електростанції потужністю 25 мгВт, загальний обсяг інвестицій складає близько 40 (сорок) мільйонів євро.

Контактна інформація: 18006, м. Черкаси, вул. Гоголя, 582 

Тел/факс: +380 (472) 73-74-99

Керівник та відповідальна особа: Ставничий Кирило Анатолійович,

тел. +380 (472) 73-74-99, e-mail: [email protected]

 

Приватне підприємство ПрАТ «Фрау Марта», м. Черкаси, Україна, займається виробництвом та реалізацією замороженої овочевої продукції (горошок зелений швидкозаморожений, перець цілий та шматочками швидкозаморожений, броколі та цукрова кукурудза швидкозаморожені, цвітна капуста та цибуля швидкозаморожені).

Також імпортуємо сільгосптехніку, запчастини, насіннєвий матеріал, технологічне обладнання.

Пропонуємо експорт до країн СНД та Європи.

Контактна інформація:

Директор – Павленко Ірина Олександрівна

18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 169

Тел./факс: +380 (472) 63-45-53, e-mail: [email protected] 

веб-сайт: www.fraumarta.com.ua    

 

ТОВ «Оскар Груп», м. Черкаси, Україна, здійснює поставку монолітного і стільникового полікарбонату, профільованого монолітного шиферу, пластикові прокладки для склотари, а також комплектуючі до полікарбонатним листам (профіль, база-кришка, притискна шайба).

Планується здійснення експорту до Польщі, Чехії, Словенії.

Наші контакти: 18016, Україна, м. Черкаси, вул. Вербовецького 1 А

Керівник: Ахтоян Арман Новікович

Відповідальна особа: Лихолай Юлія Сергіївна

Тел. +380 (472) 501-064 Факс: +380 (472) 501-064 E-mail: [email protected]

http://stroyplast.com.ua

Пропозиція дійсна до 31.12.2014р.

 

ТОВ «Альфа-Етекс», м. Черкаси, Україна займається виробництвом та реалізацією рибних консервів в асортименті (в томатному соусі, натуральні, з додаванням олії, з овочами).

Планується експорт в країни Євросоюзу.

Наші контакти: 18000, Україна, м. Черкаси, а/с 255

Тел. +380 (472) 32-88-41     Факс: +380 (472) 32-88-43

E-mail: [email protected] 

Керівник: Купець Тетяна Едуардівна

Відповідальна особа: Назаренко Сергій Володимирович, заступник ген. директора.

Тел. +380 (67) 716-99-88, E-mail: [email protected]

Пропозиція дійсна до 31.12.2015р.

 

Приватне підприємство «Укргосптовари», м. Черкаси, Україна, займається виробництвом та торгівлею фанери клейкої, ДСП, пило- та лісоматеріалів.

Планується експорт в країни Європи та СНД.

Наші контакти: 18001, Україна, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15

Тел. +380 (50) 464-07-49

Керівник: Півторак Олександр Іванович

Відповідальна особа: Дахно Олександр Володимирович, економіст ЗЕЗ

Тел. +380 (50) 464-94-28

E-mail: [email protected] 

Пропозиція дійсна до 31.12.2014р.

 

ТОВ «Фрея-агро», м. Черкаси, Україна, виробник та продавець органо-мінеральних добрив (реагент гуміновий модифікований калієвий, реагент гуміновий модифікований  натрієвий, рідке добриво гумат калія - «Фрея-Аква», рідке добриво гумат калія з мікроелементами «Фрея-Аква», карбамідо-аміачна суміш з гуматом калія «КАС-Актив») для потреб сільського господарства.

Компанія шукає торгових партнерів для організації продажів в ЄС та інших країнах.

Митний код: 3824909790; 3105209000; 3105201000

Об'єми виробництва: реагент — 1500 т/м, Фрея-Аква — 300 т/м, КАС-Актив — 5000 т/м.

Адреса: 94/А, вул. Панфілова, м. Городище, Черкаська обл., Україна, 19500

Телефон: +380 (472) 50-78-54

E-mail: [email protected]  

Веб-сайт: http://freya-agro.com.ua  

Контактна особа: Моложавий Леонід, менеджер.

 

ФОП Приходько Анатолій Петрович, Черкаська обл., Україна, зацікавлений у пошуку нових ринків збуту продукції: дошка (суха, сира) соснова, брус (сирий, сухий) сосновий, піддонна заготовка та готові піддони. Планується експорт в країни Євросоюзу.

Контактна інформація:

вул. Гайдара, 16, с. Дубіївка, Черкаський р-н, Черкаська обл., Україна,  19631

Тел.  +380 (472) 30-61-09     Факс: +380 (472) 30-61-09  

E-mail: [email protected]

Керівник: Приходько Анатолій Петрович, моб. +380 96 685 2529

Пропозиція дійсна до 21.07.2015р.

 

ПАТ «Уманьферммаш», м. Умань, Черкаська обл., Україна.

Підприємство займається випуском с/г техніки: ґрунтообробна техніка (борони, плуги, культиватори, лущильники, катки); транспортуванням (причепи, напівпричепи, бочки); переробкою (олійниці, екструдери, преси). Продукція сертифікована та реалізується на експорт.  Планується експортування до наступних країн: РФ, Казахстан, Молдову, ЄС (Болгарія, Румунія, Сербія, Польща, Прибалтика).

Контактна інформація:

вул. Енергетична, 21, м. Умань, Черкаська обл, Україна, 20309

Тел.+380 (4744) 2-25-73; 2-25-56      Факс:  +380 (4744) 2-25-73

E-mail:  [email protected]  

Веб-сайт: www.fermmash.com 

Генеральний директор: Ліпкан Анатолій Васильович

Відповідальна особа:

Заступник генерального директора, Володимир Шпак, моб. +380 67 4701037

Пропозиція дійсна до 31.12.2014р.

 

ТОВ «ЧеркасиЕлеваторМаш», м. Черкаси, Україна, займається виробництвом екструдерів для зерна, олійних пресів, ліній по переробці олійних культур, обладнання для виробництва біопалива (паливних брикетів), технологічне зернотранспортне обладнання.

Пропонуємо експорт продукції в такі країни - СНД, ЄС, Африки та Китай.

Контактна інформація:

пр-т Хіміків, 7-А, м. Черкаси, 18018 

Тел.: +380 (472) 64-20-52, 64-24-18        Факс: +380 (472) 32-63-37

E-mail: [email protected]  

Веб-сайт:  www.bronto.ua 

Директор: Черненко Олег Михайлович

Відповідальна особа: Бровченко Ігор, менеджер з ЗЕД  

e-mail: [email protected]  , моб. +380 67 4746596

Пропозиція дійсна до 31.12.2014р.

 

ТОВ «Кам'янський машинобудівний завод», м. Кам'янка, Черкаська обл. займається виготовленням насосів шестеренних типу Г11-1; Г11-2 та насосні агрегати на їх основі; насоси шестеренні масляні  та насосні агрегати на їх основі; насоси ексцентриково-поршневі типу Н-403 ЕР(УР), Н401 ЕР(УР) Н400 ЕР(УР); гідророзподільники ВЕ10, ВЕ6. Насоси для випуску хімічної ниті та волокна (більше 60 видів). Також завод володіє власним ливарним цехом; можливість чавунного та кольорового лиття.

Планується експорт до Грузії, Болгарії, Польщі, Угорщини, Словаччини, Словенії, Чехії, Литви та ін.

Контактна інформація:

Телефон:+380 (4732) 6-14-75, 6-14-76      Факс  +380 (4732) 6-14-75

E-mail: [email protected]    

www.kammash.com

Керівник: Гецько Володимир Іванович

Відповідальна особа: комерційний директор, Селянінова Людмила Олексіївна, 

тел. +380 (4732) 6-14-81,  e-mail: [email protected]  

 

Приватне науково-виробниче підприємство «Механотрон», м. Черкаси, Україна, виробляє обладнання для фасування і завантажування продуктів: сипучих (крупи, зерно, цукор, сирець, буряк, жом) і рідких (олія, патока); дозатор ваговий «Норма-С» для пакування в мішки; ваги бункерні серії «Норма-Т» для вагового обліку сипучих та рідких продуктів; ваги конвеєрні «Норма-ТК»; лічильники мішків на транспортері; станція для наповнення МКРів («Big-Bag»).

Експорт планується до країн Європи та СНД.

Контактна інформація:

вул. Калініна, 117, м. Черкаси, Україна,18016

Телефон:+380 (472) 71-30-20     Факс  +380 (472) 71-30-21

E-mail: [email protected]   Website:  http://mechanotron.com/ 

Керівник: Темник Леонід Григорович

Відповідальна особа: заступник директора, Калачов Олексій Леопольдович, моб. +380 (50) 915-92-02

Пропозиція дійсна до 31.12.2015р.

 

ТОВ «Черкаський завод автохімії», м. Черкаси - одне з найбільших підприємств України, що спеціалізується на виробництві та торгівлі рідинами технічного призначення для автомобільної промисловості. Компанія виробляє та постачає розчинники, моторні та трансмісійні оливи, охолоджуючі, гальмівні і склоомиваючі рідини для будь-яких автомобілів. Продукція заводу експортується у 37 країн світу.

Компанія зацікавлена у розширенні експорту своєї продукції в країни ЄС, Азії, Африки та СНД під власною торговою маркою або під торговими марками замовника. Продукція поставляється у різних видах упаковки (каністрах, бочках, кубах).

Контактна інформація:

Адреса: вул. В. Чорновола 118, м. Черкаси, Україна, 18003

Виконавчий директор – Василь Чернявський

Тел./факс: +380 (472) 64 61 60      

e-mail: [email protected]       www.vamp.ua    

Контактна особа: Юрій Середяк, начальник відділу продаж та експорту,

моб. +380 447 11 41, e-mail: [email protected] 

Пропозиція дійсна до 31.12.2020

 

ТОВ «Манеж», м. Черкаси займається виробництвом та продажем внутрішніх та зовнішніх  сонцезахисних систем (маркізи, перголи, фасадні жалюзі, системи рефлексол для захисту терас від бокового вітру, шторні системи, системи плісе, горизонтальні та вертикальні жалюзі).

Здійснювати експорт  планується до наступних країн: Білорусь, Румунія, Молдова, Болгарія, Словаччина, ОАЕ, Вірменія, Грузія, Азербайджан, Єреван, Австрія, Німеччина, Угорщина. Готові брати участь у тендерах всіх країн світу, де є пекуче сонце.

Контактна інформація: Україна, 18019 м. Черкаси, вул. Громова, 146 

Тел.: +380 (472) 502 508   Факс: +380 (472) 502 508

E-mail: [email protected]       http://www.manezh.ua  

Керівники підприємства:

Дяченко Володимир Леонідович, Дяченко Марина Миколаївна

Відповідальна особа з питань даної комерційної пропозиції:

Дяченко Марина Миколаївна - Комерційній директор

Контактний тел. +380 (50) 313-70-39, e-mail: [email protected] 

Мова спілкування (англійська, німецька, російська, інші)

Пропозиція дійсна до «31» грудня 2015р.

 

ТОВ «Меблі Лівс»  займається виробництвом та продажем м'яких і корпусних меблів.

Здійснювати експорт  планується до наступних країн: Росія, країни Середньої Азії, Грузія, Вірменія, Молдова, країни Європи.

Контактна інформація: вул. Одеська, 2, м. Сміла, Черкаська обл., 20700 Україна

Тел.: +380 (4733) 40545      Факс: +380 (4733) 40550

E-mail: [email protected]   http:// www.livs.com.ua  

Керівник підприємства:

Савченко Любов Володимирівна -  директор

Відповідальна особа з питань даної комерційної пропозиції:

Савченко Любов Володимирівна -  директор

Контактний тел. +380 (4733) 40545, E-mail: [email protected] 

Мова спілкування: російська

Пропозиція дійсна до «31» грудня 2015р.

 

ТОВ «ЮАТРАНСПОРТ» надає повний комплекс логістичних послуг, використовуючи всі необхідні види транспорту. Наш головний офіс розташований в м. Черкаси. Ми є членом багатьох місцевих організацій. Діяльність нашої компанії застрахована полісом страхування цивільної відповідальності експедитора. Спеціалізація компанії — це перш за все напрямок по маршруту Європа — Україна — Європа.

Співпрацювати планується з наступними країнами: Німеччина, Литва, Латвія, Польща, Бельгія, Франція, Італія.

Контактна інформація: вул. Смілянська, 118, оф. 504 м. Черкаси 18000, Україна

Тел.: +380 (67) 4701533        Факс: +380 (472) 631507

E-mail: [email protected]     http:// www.uatransport.com.ua  

Керівник підприємства: Муляк Тетяна Іванівна

Відповідальна особа з питань даної комерційної пропозиції:

Ковалюк Катерина Михайлівна — керівник відділу міжнародних перевезень

Контактний тел. +380 (97) 7582989, E-mail: [email protected] 

Мова спілкування: українська, російська

Пропозиція дійсна до 2017р.

 

ТОВ «Агрофірма «Поле», м. Черкаси – підприємство, яке спеціалізується на виробництві круп - пшона, крупи пшеничної твердих сортів, крупи кукурудзяної, крупи горохової. Компанія займається виробництвом пшона категорії «Organic food», що відповідає європейським стандартам якості та пройшла сертифікацію свого виробництва по стандартам ЄС. Пшоно виробляється тільки з органічної сировини, вирощеної в екологічно чистих зонах. Екологічність, цінова доступність, якість є основними принципами діяльності компанії. З повним переліком продукції можна ознайомитись на веб-сайті підприємства.

 

Компанія запрошує іноземні зацікавлені організації до співробітництва та готова розглянути всі пропозиції потенціальних торгових партнерів.

ТОВ «Агрофірма «Поле» вже здійснює та планує розширити експорт у наступні країни – Німеччина, Австрія, Чехія, Польща, Голландія, США, Угорщина.

Поштова адреса:

м. Черкаси, а/я 73, Україна, 18001

Директор – Томенко Іван Миколайович

Тел.: +380 (472) 64 15 88     Факс: +380 (472) 64 70 31

E-mail: [email protected] 

Веб-сайт: www.agropole.com.ua  

 

 Компанія ТОВ «ОЛВІН» м. Черкаси, має значний досвід у сфері зовнішньоекономічної діяльності по різноманітним напрямкам.

Приклади ЗЕД компанії:

1.Експорт різних товарів, в основному, запасних частин до автомобілів та тракторів до Республіки Куба із 1998 року.

2. Експорт виробів з дерева (будівельний брус із хвойних порід) до Катарe із 2012 року.

3. Імпорт какао порошку з Іспанії, контрагент фірма INDCRESA, Barcelona із 2004 року.

Плануємо здійснювати експорт різноманітних виробів українського машинобудування, лісоматеріалів, продукції сільського господарства та інших товарів до країн Євросоюзу, країн Латинської Америки, Африки, Близького Сходу.

Наші контакти: офіс 702, вул. Чехова 72, м. Черкаси, Україна, 18020

Директор: Поломаренко Анатолій Петрович, моб. тел. +38 (097) 463-38-71

Тел./факс:  +380 (472) 43-01-08  або тел. +380 (472) 32-93-41

e-mail: [email protected] 

Пропозиція дійсна до кінця 2015 року.  

 

Підприємство «Фабрика ім. Лесі Українки», м. Черкаси, що є виробником жіночого одягу, пропонує широкий асортимент костюмів, скатертин, вишитих рушників, сорочок. Є можливість співпраці із замовниками на давальницькій сировині. З колекціями виробів підприємства можна ознайомитись на веб-сайті фабрики - www.lesya.ck.ua    

Компанія шукає партнерів для збуту своєї продукції до країн ЄС (Польща, Німеччина, Франція, країни Прибалтики), Грузії та інших країн.

Директор – Мочернюк Наталія Миколаївна (моб.+380 97011 9977 e-mail: [email protected] )

Поштова адреса:

вул. Лесі Українки 4, м. Черкаси, Україна, 18000

Тел.: +380 (472) 32 48 61 Факс: + 380 (472) 32 49 83

www.lesya.ck.ua    E-mail: [email protected] 

Пропозиція дійсна до 1 грудня 2015 року.

 

Приватний підприємець «Сергатий Олександр Володимирович», м. Черкаси, пропонує експорт грецького горіха, очищеного та неочищеного. Очищений горіх може бути поділеним на різні фракції та упакованім у різних варіантах.

Орієнтуємось на ринки країн Європейського Союзу.

Директор - Сергатий Олександр Володимирович

Поштова адреса: вул. Рози Люксембург 20 а, м. Черкаси, Україна, 18000

E-mail: [email protected]   Веб-сайт: www.uawalnut.com     Skype: alexer9114

Телефон: +380 66 26644337, +380 98 7801030

Мова спілкування: англійська, німецька, російська, інші.

Пропозиція дійсна до 1 січня 2015р.

 

ТОВ «Монастирищенська виробничо-впроваджувальна фірма «Енергетик», м. Монастирище, Україна, займається виробництвом та реалізацією:

-       Котлів парових водотрубних продуктивністю від 1 до 35 тон пару на годину тиском до 2,4 МПа. Види палива: природний газ, рідке та тверде паливо;

-       Котлів водогрійних :

•       жаротрубних котлів теплопродуктивністю від 1 до 5 МВт з температурою нагріву води 70-110 ⁰С. Види палива: тверде паливо.

•       водотрубних котлів теплопродуктивністю від 0,25 до 11,63 МВт з температурою нагріву води 95-150 ⁰С. Види палива: природний газ, рідке паливо.

Планується здійснення експорту до країн ЄС.

Наші контакти: вул. Леніна, 3, м. Монастирище, Черкаська обл., Україна, 19100.

Тел. +380 (4746) 2-57-70, 2-57-71, 2-57-72 Факс +380 (4746) 2-57-73

E-mail: [email protected]    http://www.energetik.com.ua  

Керівник: Пархоменко Олексій Генадійович

Відповідальна особа: Левчук Михайло Григорович, начальник відділу збуту,

Тел. +380 (67) 236-16-16, e-mail: [email protected]  

Пропозиція дійсна до 01 січня 2020 року.

 

ТОВ "Оріон-Глас", м. Шпола, спеціалізується на виготовленні загартованого, куленепробивного, ламінованого (багатошарового) плоского, гнутого скла та склопакетів.

На даний час ТОВ "Оріон-Глас" володіє найсучаснішим обладнанням по загартовуванню, триплексації, обробці скла. Вся продукція сертифікована в системі УкрСЕПРО та має міжнародний сертифікат ISO 9001-2001 по системі управління якістю продукції. На заводі мається незалежна акредитована лабораторія для контролю за якістю продукції.

Підприємство планує експортні поставки до країн Євросоюзу та інших країн та шукає іноземних партнерів для співпраці.

Контакти: вул. Леніна, 139 А, м. Шпола, Черкаська обл., Україна, 20600

Е-mail: [email protected]      http://www.orionglass.com.ua   

Телефон: +380 (4741) 2-12-29, 2-12-19, 2-11-94 Факс: 2-12-29

Директор: Стефанов Сергій Володимирович.

Контактна особа: Каптенко Ірина, моб. +38(067) 777-98-36 E-mail: [email protected]

 

ТОВ НВЦ «Черкасибіозахист», с. Геронимівка, Черкаська обл., шукає ділових партнерів для реалізації експорту продуктів біологічного захисту рослин для органічного землеробства. З асортиментом продукції для експорту можна ознайомитись на сайті компанії англійською та німецькою мовами.

Планується здійснювати експорт до країн ЄС.

Контактна інформація: вул. Геронимівська, 3, с. Геронимівка, Черкаська обл., Україна, 19601

Тел/Факс: +380 (472) 55-09-83

E-mail: [email protected]  Website: www.cherkassybiozahist.com.ua 

Керівник та відповідальна особа: Зубачов Сергій Романович.

Пропозиція дійсна до кінця 2015 року.

 

ПАТ “Ватутінський хлібокомбінат», м. Ватутіне, Черкаська обл., шукає ділових партнерів для реалізації експорту кондитерських виробів (тортова продукція та печиво)  ТМ "Чарівниця».

Використовуючи перевірені часом рецептури, компанія виготовляє смачний хліб, сушку, торти, тістечка, печива та іншу продукцію. «Ватутінський хлібокомбінат» повністю контролює процес виробництва та гарантує найвищу якість свого продукту, адже має власний борошномельний комплекс, лабораторію, службу якості, відділ маркетингу, продаж та логістики.

Планується здійснювати експорт до Польщі, Болгарії, Угорщини, Молдови, Німеччини, Чехії, Румунії та інших країн Східної Європи. 

Пропозиція дійсна до кінця 2015 року.

 

Контактна інформація:

вул. Транспортна, 33, м. Ватутіне, Черкаська обл. 20250, Україна

Тел: +380 (4740) 62319     Факс: +380 (4740) 63 025

E-mail: [email protected] 

Website: www.charivna.com.ua   

Керівник та відповідальна особа: Сосюра Віктор Федорович

 

Приватне мале науково-інформаційне підприємство «Фактограф» м. Черкаси, шукає ділових партнерів для реалізації експорту акустичних систем «Фактограф», назва моделі – «Фактограф-303», потужність 150 Вт, габаритні розміри: 800х500х330мм. Стандарт: ДСТУ ГОСТ 23262: 2011

 

Планується здійснювати експорт до Білорусії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Німеччини, Швеції, Фінляндії. Австрії.

Пропозиція дійсна до кінця 2015 року.

Контактна інформація: А/С № 943, м. Черкаси, 18005, Україна.

Тел: +380 (472) 73-66-22

Керівник та відповідальна особа: Войнич Вячеслав Едуардович.

 

ТОВ  «Лівс - КМ», м. Сміла, Черкаська обл., пропонує деревинні паливні гранули (пелети) споживчого призначення. Ми зацікавлені в побудові довгострокових та взаємовигідних союзів. Для нас найголовнішими показниками нашої роботи є: якість, оперативність і стабільність. Гнучкі умови співпраці дають нам можливість розвивати вигідні комерційні відносини.

 

Продукція відповідає ТУ У 20.1-31281790-001: 2008 та європейському стандарту DIN. Ціна – 110 евро/т. з ПДВ.

Згідно протоколу випробувань:

- Діаметр, D, 6мм

- Довжина, L, 15мм

- Упаковка 25 кг

- Зольність, Ad1, 0,42

- Вміст хлору, 0,11%

- Загальна волога, Wrt, 7,2%

 

Ми готові виступати постійними постачальниками високоякісних деревинних гранул.

Пропозиція дійсна до кінця 2015 року.

 

Контактна інформація:

вул. Артема, 119, м. Сміла, Черкаська обл. 20700, Україна

Тел/Факс: +380 (4733) 4-05-45, 4-52-26

E-mail: [email protected]

Відповідальна особа: Зарицький Сергій Віталієвич +380 67 470-73-27.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Центр Розвитку Експорту Черкаської торгово-промислової палати

Контактна особа:  Корнієнко Сергій Анатолійович

Начальник департаменту міжнародних зв'язків та стратегічного розвитку,

керівник Центру Розвитку Експорту ЧТПП

Тел./факс: +380 472 54-17-23

E-mail: [email protected]

https://www.facebook.com/cherkasy.cci

 

 Електронний каталог української продовольчої продукції "UKRAINIAN FOOD 2015"

 Презентаційні матеріали та інвестиційні пропозиції групи компаній "ОЛІМП"

 Експортні пропозиції та інвестиційні проекти підприємств Миколаївської області

Інвестиційно економічний потенціал Херсонської області

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux